اپیلاسیون تخصصی

دارای معتبرترین و تخصصی ترین مرکز از سال ۱۳۷۸ با کادر مجرب و انجام اپیلاسیون تخصصی با مواد معمولی و گیاهی و دائم و مکانیزه ، بدون درد همراه با مواد بی حسی موثر و لوازم کاملا بهداشتی و یکبار مصرف حتی ظرف موم یکبارمصرف.