اکستنشن و انواع بافت

موی بلند یکی از ارکان مهم در زیبایی در بین بسیاری از خانم ها به شمار می رود.اگر با استفاده از رنگهای شیمیایی یا استفاده مکرر از اتو و سشوار به موهای خود آسیب رسانده اید و چاره آن را در اکستنشن می بینید ما به اشکال مختلف این کار را برای شما انجام خواهیم داد.