کوتاهی مو

انجام انواع هیرکات موهای کوتاه و بلند ژورنالی با انواع قیچیهای تخصصی ،موزر و تیغ
نوک گیری و رفع موخوره با حفظ قد مو برای آنها که موهای بلند را دوست دارند