بخش میکاپ و گریم همراه با متعادل سازی چهره و قرینه سازی و رفع عیوب صورت توسط خانم فاطمه دارای مدارک داخلی و بین المللی با بیش از ۱۵ سال سابقه درخشان

پروژه های مرتبط